Klimat- och miljöfrågor står högt på vår agenda. Vi jobbar dels med verktyg för våra kunder, dels med ett aktivt internt klimat- och miljöarbete.

Verktyg för våra kunder

Vår absolut viktigaste insats för miljön är att ge våra kunder verktyg för att minska klimatpåverkan och klimatkompensera. Detta går vi bl a genom:

Verktyg för att inventera och redovisa klimatpåverkan
På produkt kan beräknat CO2-utsläpp anges samt om klimatkompensation är inkluderad i resan eller om det sker via frivilligt tillval. Utsläppsmängd redovisas på bokning för kund och kan användas för att beräkna totalt utsläpp per månad, år osv.

Verktyg för att enkelt klimatkompensera sin resa
I de fall som klimatkompensation inte ingår i resan, kan ett tillval för klimatkompensering visas baserat på de beräknade utsläppen för just den resan. Det blir enkelt för kunden att klimatkompensera sin resa. En klar majoritet av resenärerna anser att detta är viktigt och genom att göra det enkelt ökar andelen som gör detta samtidigt som det stärker förtroendet för dig som arrangör.

Verktyg för att styra all kommunikation digitalt
Möjlighet att endast erbjuda digital kommunikation, möjlighet att ta ut avgift / ge rabatt baserad på val av digital kommunikation, effektiva hemsidor som ersätter katalog, möjlighet för guider / chaufförer att logga in och hämta information istället för utskrivna listor.

Internt jobbar vi bl a med:

Resepolicy

Vi jobbar gärna med digitala verktyg för att ersätta möten och därmed minska resandet. Genom effektiva kanaler för support, telefon och webbmöten kan många möten och resor undvikas. Resor prioriteras främst med tåg och därefter 100% elbil. Andra resor klimatkompenseras till 200%.

Strategiskt placerat kontor

Vårt kontor ligger vid Valand i Göteborg, en knutpunkt för kollektivtrafik där bl a flera spårvagnslinjer och elbussar stannar. Centralstationen ligger inom promenadavstånd. Gäster som kommer till oss kan enkelt ta sig hit med tåg och kollektivtrafik. Samma för vår personal. Ungefär hälften av personalen går eller cyklar till arbetsplatsen, övriga åker kollektivt.

Miljöcertifierad el från förnybara källor

All el som vi själva köper kommer från närproducerad vindkraft. Våra största leverantörer – serverhall och fastighet för vårt kontor – har också helt miljöcertifierad el.

Inventering av leverantörers miljöarbete

Vi tar aktivt del av och frågar större leverantörer om deras klimat- och miljöarbete.

Plan för inköp

All frukt vi köper skall vara ekologisk och i säsong närproducerad. Kaffe och liknande ska ha någon typ av KRAV- eller annan certifiering. Miljö går alltid före pris i inköp.

Återvinning

Vi arbetar aktivt för att få all inkommande post och fakturor elektroniskt. Vi skickar alla fakturor elektroniskt. Allt avfall källsorteras och återvinns i möjligaste grad.

Information och medvetenhet

Vi diskuterar regelbundet klimat- och miljöfrågor och försöker hitta stora som små åtgärder vi kan göra.

Klimatkompensering

Vi strävar efter att generera en så liten klimatpåverkan som möjligt. Den klimatpåverkan som vi ändå gör räknar vi ut och klimatkompenserar via Gold Standard och projekt som planterar diversifierad skog i Panama. Gold Standard är startad av Värdsnaturfonden, WWF med flera organisationer för att reducera koldioxidpåverkan. Genom att plantera diversifierad skog bidrar projektet till biologisk mångfald av växter och djur, skyddar marken, konserverar och renar vatten och bidrar därmed till att motverka klimatpåverkan. Projektet skapar också arbetstillfällen med bra arbetsvillkor och en kunskapsöverföring i hållbar och innovativ skogsodling. Mer information om projektet finner ni här: goldstandard.org/projects/planting-biodiverse-forests-panama

Nyheter

Viby Buss ny kund

2020-06-25

Viby Buss är ny kund med bokning och helt integrerad webbsajt i Travelize. De säljer framförallt bussresor och publicering sker automatiskt på allabussresor.se. Använder Klarna för helautomiserad betalning. Se vibybuss.com för inspiration.

allaSverigeresor.se - ny bokningsportal

2020-06-10

I samband med att Sverige öppnar upp igen för resor lanserar vi allaSverigeresor.se. Från start är ett 20 tal av våra svenska arrangörer med och presenterar ett stort urval av upplevelser i Sverige. Läs mer i Bussmagasinet och i Travel News.

Röke Buss är ny kund

2020-05-20

Röke Buss är ny kund med bokning och helt integrerad webbsajt i Travelize. De säljer framförallt bussresor och publicering sker automatiskt på allabussresor.se. De använder Dibs Easy för helautomiserad betalning. Se rokebuss.se för inspiration.


Fler nyheter »

Referenser

Tack vare de olika moduler som finns i Travelize har vi idag allt från små nischaktörer till stora företag med försäljning genom många bolag och länder som kunder. Verksamheten varierar från bussresearrangörer, flyg arrangörer till destinationssällskap och incomingföretag.


Fler referenser »
 • Peer Gynt Tours
 • Easton Golf
 • Prima Travel
 • Björcks Busstrafik
 • Kultur Rejser Europa
 • Geiranger Fjordservice
 • Hallens Buss
 • K-rejser
 • Lotus travel
 • Discover Norway
 • Croatia Yacht Club
 • Temareiser Fredrikstad
 • Scandorama
 • Byberg & Nordin Busstrafik
 • Ørslev Rejser
 • Lapoint Camps
 • Perssons Resor
 • Traventuria
 • Berlinspecialisten
 • HorseXplore
 • InShape Travel
 • Orkla Reiser
 • OnHoliday
 • Resdax