Skip to main content

Systemnyheter

allaSverigeresor.se - ny bokningsportal

Publicerad: 2020-06-10
I samband med att Sverige öppnar upp igen för resor lanserar vi allaSverigeresor.se.

Lägg med Sverige som land på destinationen och bokningsbara resor publiceras automatiskt inom en timme om du har webbsajt i Travelize.

Läs mer i media Bussmagasinet och i Travel News.

Remember Me - kunduppgifter förifyllda för enklare bokning

Publicerad: 2020-06-04
REMEMBER ME
För att göra det enklare för kunden att göra en ny bokning när de gjort en kan olika nivåer av data sparas för att förifylla detta vid nästa bokning. Detta styrs av parametrar för vilket som ni vill skall gälla:
Mailadress: Kundens mailadress är förifylld. Om detta används ihop med Rebuild Booking kan mail gå ut om kunden tittat på resa utan att kunden behöver fylla i något.
Kunduppgifter (namn, adress, e-post, telefon till kunden): Detta sparas när man gör en bokning och om detta används visas en kryssruta ihop med att bekräfta resevillkoren där kunden bekräftar att de vill att detta lagras i en cookie. Nästa gång kunden gör en bokning från denna enhet blir dessa uppgifter förifyllda.
Resenärsuppgifter (namn, födelsedata, kön på resenärer): Detta sparas när man gör en bokning och om detta används visas en kryssruta ihop med att bekräfta resevillkoren där kunden bekräftar att de vill att detta lagras i en cookie. Nästa gång kunden gör en bokning från denna enhet blir dessa uppgifter förifyllda. UseCustomerLastBookidCookie

Kontakta support om du vill implementera några av dessa funktioner.

Rebuild Booking - automatiskt mail till de som inte slutfört en bokning

Publicerad: 2020-06-03
REBUILD BOOKING
Systemet kan automatiskt skicka mail till de som påbörjat bokning men inte slutfört någon bokning inom viss tid. Mailet går ut automatiskt och innehåller länkar till de påbörjade bokningarna.

Ihop med att man använder Rebuild Booking visas e-postfält redan i första steg där man väljer antal personer mm. Det är inte obligatoriskt att fylla i e-post här för att de kunder som inte vill uppge detta skall kunna välja brevpost i nästa steg. När e-post är angiven sparas sökningen av vilket projekt, antal personer och kopplas till e-post.

Automatiskt brev kan skickas ut om inte någon bokning sker på denna e-postadress inom en viss tid. Brevet formuleras under systemadmin / Ändra texter: Rebuild booking email. Rubriken kan innehålla projektnamn som de börjat boka (om de börjat boka flera visas bara ett av dessa i rubriken för att den inte skall bli för lång). I brödtexten kan länkar till de olika projekt de börjat boka visas med projektnamn och avresedatum och länken innehåller information om kundens e-postadress, antal personer och projektkod så att allt detta blir förifyllt för kunden. När mailet går ut skickas endast länkar till de projekt som är bokningsbara, projekt som hunnit stängas eller liknande tas inte med. Exempel på brev nedan.

Rapport under marknad för Rebuild booking för att visa sökningar som gjorts, om de gått vidare och gjort bokning på det projektet samt när mail skickas ut. Om sökning sker på flera olika projekt och bokning sker på ett projekt, visas bokningsnummer på det projekt som matchar endast men kunden får inte mail för de andra sökningarna om bokning gjorts före mailet triggas.

Funktion måste implementeras i system, kontakt support om du är intresserad.

Automatisk uppdatering av avprenumeration i Paloma

Publicerad: 2020-06-01
Prenumeranter som avanmäler sig i Paloma förs automatiskt över till Travelize och avmarkeras för nyhetsbrev så att detta finns uppdaterat i masterversion av kundregistret i Travelize. Detta visas också i ändringsloggen.

Helautomatiskt överföring till nyhetsbrevssystem

Publicerad: 2020-05-25
Vi har gjort en omfattande integration till Paloma nyhetsbrevssystem. Information om nya prenumeranter uppdateras automatiskt i Paloma. Även information om senaste resmål, kommande resmål, antal bokningar kunden gjort samt början på postnummer skickas till Paloma för att göra kraftfulla utskick och selekteringar. Listor kan kopplas till kundkategorier och prenumeranter läggs automatiskt till respektive lista för riktade utskick.

Paloma ger ett enkelt och prisvärt verktyg för att göra kraftfulla utskick. Du redigerar enkelt säljande nyhetsbrev. Statistik över öppnade mail, lästa, klickade länkar m.m. ger värdefulla verktyg.

Gå in på paloma.se/travelize för att starta. Vi aktiverar APIet så att alla prenumeranter förs över automatiskt och uppdateras helt automatiskt.

Dela en resa mellan flera system

Publicerad: 2020-05-22
Möjlighet för flera företag med separata system att dela på allotment för en resa. Genom att dela på allotment delar man på risken, kan sälja resor där man annars inte har tillräckligt kundunderlag m.m. När en bokning sker i ett system plockas automatiskt allotment för rum och transport i det/de andra systemen som resan delas med.

Ny Totalt kundförskott med utökade funktioner

Publicerad: 2020-05-22
En moderniserad version av rapporten Totalt kundförskott finns nu.

På denna kan du kan välja bland tre olika sätt vilka bokningar som tas med:
1. Avstämningsdatum: Bokningar som har avresedatum senare än avstämningsdatum eller är avbokade före avstämningsdatum
2. Avstämningsdatum alla på avresedatum: Som ovan men ursprungligt avresedatum används även för avbokade
3. Bokförd: Alla som inte är bokförda tas med oavsett avresedatum eller avbokningsdatum. Intäkt går mot kundförskott vid intäktsföringen ("Bokför") och detta alternativ kan användas då man inte löpande intäktsför vid avresa.

Nya funktioner på rapporten Kundreskontra

Publicerad: 2020-05-18
Listan kan sökas fram på både avresedag och bokningsdag samt på specifikt projekt. Det går även att ange flera projekt med semikolon, t ex projekt1;projekt2;projekt3. Listan kan exporteras till Excel eller textfil.

Geotaggning / kartvisning av bussanslutningar

Publicerad: 2020-05-15
Funktioner för att lägga in bussanslutningar på karta har lagts till. En mall kan därefter skapas för att visa detta på sin hemsida. Se t ex: rokebuss.se/vara-anslutningsorter

Export och import av URL redirects

Publicerad: 2020-05-14
Funktioner för att kunna exportera alla URL redirects, redigera dessa i Excel och importera ändringar samt nya URL redirects har lagts till.

Ny cashflow-rapport där även detaljer kan visas

Publicerad: 2020-05-10
Cashflow-rapporten är gjord i ett nytt mer kompakt och överskådligt format. Det går dessutom att välja att visa detaljer för att se vilka bokningar som ligger till grund för de förväntade inbetalningarna.

Ombokning till presentkort

Publicerad: 2020-05-09
Funktioner för att låta webbkunden själv boka om sin resa till presentkort har lagts till i presentkortsmodulen. Via Skriv brev/meddelande kan en länk skickas till kunden och via denna länk ombokar webbkunden sin bokning till ett presentkort med samma belopp som totalt inbetalt på bokningen. Ett smidigt sätt att låta kunden välja ett presentkort istället för återbetalning när resor behöver ställas in. Presentkortet kan kunden sedan enkelt lösa in i samband med att de gör en ny bokning.

Ny översikt över inbetalningar med fler funktioner

Publicerad: 2020-05-02
Den nya översikten visar en mer överskådlig och kompakt lista över betalningar.

Den konterar också upp summan av inbetalningarna som är med på rapporten. Här kommer först vanliga inbetalningar med belopp för kundförskott samt inbetalningarna per konto. Därefter kommer återbetalningar med belopp mot kundförskott (dessa ligger i debet utan minustecken) och betalningskontona för återbetalning (dessa ligger i kredit utan minustecken).

Du kan markera alla i rapporten som hanterade, vilket sätter status att betalningen är exporterad till ekonomisystem. Filtrering kan göras på de som är markerade som ej statushanterade eller alla. Så kan du enkelt hålla reda på de som förts över till ekonomisystem.

Sökning på transportens flygnymmer i skriv brev meddelande

Publicerad: 2020-04-28
Sökmöjlighet på flygnummer eller del av flygnummer ( t ex flygbolagets kod) har lagts till i Skriv brev/meddelande.

Massändring av betalningsdatum på bokningar

Publicerad: 2020-04-22
Funktioner har lagts till för att kunna uppdatera betalningsdatum för anmälningsavgift och slutbetalning på många bokningar på en gång. Datum för slutbetalning kan sättas i antal dagar till avresa eller som fast datum. Dessa funktioner finns under Kundadministration / Uppdatera pris på bokningar.

Massombokning till presentkort

Publicerad: 2020-04-20
Funktioner i presentkortsmodulen har lagts till så att man som admin kan boka om många bokningar på en gång till presentkort. Presentkortsbelopp blir totalt inbetalt på bokningen. Istället för att behöva återbetala vid inställd resa kan man enkelt omboka många till presentkort.

Uppdaterad version av avbokningsrapport

Publicerad: 2020-04-10
Avbokningsrapporten är kompletterad med fler sökfunktioner för att t ex söka på de som bokat i en viss period och mer information om avbokningar för att t ex kunna användas som planering för återbetalningar, söka ersättning från försäkringsbolag vid stora avbokningar m.m.

Funktioner för webbkund att själv omboka till annan resa

Publicerad: 2020-04-02
Nu är det möjligt att låta webbkunden själv boka om till en annan resa genom att skicka länk via Skriv brev/meddelande. Kunden får länk/länkar till att omboka sin bokning till en annan bokningsbar resa på samma produkt.

Denna funktion kan användas t ex när man behöver ställa in resor och kan då enkelt låta kunden själv boka om resan till ett senare datum via länkar istället för att behöva avboka resan.

Rapport för ombokningar

Publicerad: 2020-03-16
Rapport för ombokningar (lista ombokningar under rapporter) är kompletterad med nya filtreringsfunktioner och summeringar på inbetalt och totala värde före och efter ombokning (kräver ekonomibehörighet).

Excelexport till Vikingline utan hytt

Publicerad: 2020-03-10
En ny rapport för excelexport i format för Vikingline har lagts till där det inte finns bokning av hytter. Denna rapport finns länkad uppe till höger i den vanliga exportfunktionen för Vikingline.

Avbokningsdatum som sökmöjlighet i skriv brev / meddelande

Publicerad: 2020-03-10
Avbokningsdatum finns som sökkriteria i skriv brev meddelande för att kunna skicka ut till de som avbokat i en viss period. Så snart ett datum anges från / till i avbokningsdatum tas bara inaktiva bokningar med.

DIBS Easy som betalväxel - kort, avbetalning, Swish

Publicerad: 2020-03-02
DIBS Easy gör det superenkelt för kunderna att välja hur de vill betala, med kort, avbetalning, faktura eller Swish (Sverige) / Mobilepay (Danmark) / Vipps (Norge). Genom att göra betalning enkel stimuleras bokning och tilläggsköp av tillval i efterhand.

Dessutom kan flera olika personer betala på en bokning. Information om vem som gjort varje delbetalning visas i Travelize så man kan se vem i ett sällskap som t ex inte betalt.

Återbetalningar sker efter godkännande helt automatiskt via API och kan även styras till en person som betalt en resa vid t ex delavbokning. Detta sparar mycket tid och ger en bättre upplevelse för kunden.

Testa DIBS Easy »

Förenklad och optimerad bildhantering genom integration till Cloudinary

Publicerad: 2020-02-25
Cloudinary är en sk CDN - Content Delivery Network - för optimering av bilder. Ett CDN har mängder med servrar som bara leverarar statiska bilder och är ofta ett standardförslag på hastighetsoptimering. Dessutom skalas bilder automatiskt och levereras i optimerade format.

Kort om vår integration till Cloudinary:
* Bilderna blir automatiskt optimerade i storlek utifrån webbläsaren som används. På mobila enheter ger detta en väldigt bra effekt då bilden blir optimerad i storlek. Detta helt utan merarbete då allt detta sker i en koppling mellan Travelize - Cloudinary - webbläsaren.
* Även bildformatet optimeras vilket gör att bilderna blir mindre tunga med bibehållen kvalitet. Dettat sparar överföringstid på alla enheter, utan merarbete. Idag finns det nya format för bilder som t ex WebP som ger bättre överföring och för webbläsare som kan hantera WebP-format skickas bilderna automatiskt i detta format.
* Hantering av bilder blir mycket enklare, ni kan ladda upp dem i stort format på Cloudinary och sedan visas de i rätt format hela tiden. Det finns då inget behov för att skala bilderna.

allertravel.no »

Tydligare visning av dubbeldäckare i seating

Publicerad: 2020-02-20
Vid seating i dubbeldäckare visas automatiskt vilket plan de olika skisserna över sittplatser är på.

Möjligt att masskopiera uppföljningspunkter

Publicerad: 2020-02-15
Nya funktioner för att masskopiera uppföljningspunkter kopplade på projekten för hela serier. Datum flyttas med logiskt. Därefter kan uppföljningspunkterna redigeras individuellt.

Nytt sökresultat för temabaserade resor

Publicerad: 2020-02-10
Ett ny version av sökresultat har tagits fram för Prima Travel som ger ett kompakt och mobilvänligt sökresultat.

Möjligt att dela upp tillval i olika boxar på nya Min Bokning

Publicerad: 2020-01-28
En ny typ av kategorisering av tillval har lagts till så att man kan göra flera olika boxar i nya Min Bokning för att marknadsföra tillvalen ännu tydligare.

Möjlighet med ny statusvisning i bokningsflödet

Publicerad: 2020-01-22
Ny funktion för att snyggt grafiskt visa i vilket steg man befinner sig i bokningsmotorn har lagts till.

Även möjlighet att låta bild i toppen på bokningsmotorn följa bild från produkten.

Hyttlista i speciellt format för Viking Line

Publicerad: 2020-01-21
En ny hyttlista är framtagen enligt ett Excel-format som önskats av Viking Line och som kan mailas med automatik. Mottagare av filen på Viking Line kan sparas och kopia skickas till arrangören.

Ny förenklad hantering av startbanners

Publicerad: 2020-01-15
En ny hantering för startbanners har tagits fram som gör det mycket snabbare och enklare att uppdatera och lägga till startbanners.

Ny rapport som visar detaljer om orderrader på frifaktura

Publicerad: 2019-12-18
En ny rapport har lagts till under frifaktura som är sökbar och direkt visar alla olika orderrader på frifakturor.

Snabbregistrering av återbetalning via Klarna

Publicerad: 2019-12-05
Ny funktion för att snabbt skapa återbetalning av en enskild bokning har lagts till. Alla återbetalningar skickas via API till Klarna för enklaste hantering.

Klarna integrerad som betalväxel

Publicerad: 2019-11-25
Klarna är ledande betalväxel för enkla och flexibla betalningar som ökar konvertering för många e-handlare. På många arrangörers önskan finns nu en integration till Klarna. Bland fördelarna märks:
* Enkelt och smidigt för slutkunden att välja betalsätt som kort, faktura, betala nu, betala sen, dela upp betalning.
* Låta flera olika personer betala på en bokning. Information om vem som gjort varje delbetalning visas i Travelize så man kan se vem i ett sällskap som t ex inte betalt.
* Ökad konvertering då kunden vet att det är enkelt att betala med Klarna.
* Återbetalningar sker efter godkännande helt automatiskt via API och kan även styras till en person som betalt en resa vid t ex delavbokning.

Testa Klarna »

Ny generation Min Bokning

Publicerad: 2019-11-10
En helt ny generation av Min Bokning finns möjlig att implementera. Denna kan integreras med stilmallar och få samma utseende som hemsidan. Innehåll kan skräddarsys i stor utsträckning och struktureras i boxar där informerande och säljande texter kan hanteras tillsammans med valda delar av dynamiskt innehåll från bokningen. Kunden kan göra kompletterande köp och uppdatera sina uppgifter utifrån regelsättning för detta. Utöver att stärka profilen märks fördelar:
* Kunna ge kompletterande information om resmål, hotell osv
* Kunna sälja mer tillval, försäkringar och liknande
* Förenkla för kunden att göra en bokning genom att flytta tillval från bokningstillfället till Min bokning där de presenteras snyggt och säljande
* Ge kunden ett enkelt och snyggt gränssnitt för att uppdatera sina uppgifter

Ny SMS-modul för automatiserade utskick

Publicerad: 2019-11-04
SMS är det mest direkta och effektivaste sättet att kommunicera med kunder och har en extremt hög läsfrekvens. Användningen är också väldigt hög även i de grupper som använder e-post i mindre utsträckning. Dessutom blir det en säkrare leverans då man inte är beroende av mottagarens mailservrar med t ex nya spamregler. Med den nya SMS-modulen kan du enkelt lägga upp skräddarsydda texter med dynamiskt innehåll för:
* Ny bokning
* Ändrad bokning
* Inför det är dags att betala anmälningsavgift
* Om anmälningsavgift inte betalats i tid
* Inför det är dags att betala slutbetalning
* Om slutbetalning inte betalats i tid
* Inför avresa
* Efter hemkomst

Nya grupperingsfunktioner för ny rumslista och ny paxlista

Publicerad: 2019-10-29
De nya rums- och paxlistorna är kompletterade så att listorna kan grupperas per produkt och avresedatum samt per hotell och avresedatum. Dessa grupperingar kan användas när man har flera olika projekt (t ex med avresor från olika flygplatser) men där man vill ha samlad lista för gruppen på produkt- eller hotellnivå.

De nya listorna har sedan tidigare smarta funktioner för att man enkelt skall få en översikt. Bl a kan man söka på avresedatum och se alla projekt där man har bokningar med datum och välja att ta ut listor för många projekt, produkter eller hotell på en gång.

Ny projektöversikt för att ge bättre översikt och planeringshjälp

Publicerad: 2019-10-18
Rapporten visar nu direkt alla projekt med avresa närmaste 60 dagarna.

Sökning kan förutom datum, produkt, projekt nu även ske på intervall för pris, antal bokade, tillgängliga platser. Några exempel på sökningar:
* < 10 tillgängliga platser för att se alla projekt där platserna börjar ta slut.
* 10 -20 bokade för att se de som har bokat tillräckligt många för att inte stänga turen men för lite för optimal storlek.
* <10 bokade för att se turer som kanske skall stängas och slås ihop.

Tryck på en kolumnrubrik för att sortera. Som standard sorterar den i stigande datumordning. Men kanske vill man sortera på flest bokade för att se de populäraste turerna, eller på pris, eller omsättning (omsättning kräver ekonomibehörighet för att visas).

Antalet bokade är länk till deltagarlista för projektet.

Flaggning av avvikande datum på startsidan i admin

Publicerad: 2019-10-11
Projekt där det sannolikt är något fel i angivna datum visas på startsidan. T ex om man kopierat en resa och missat att ändra transport så att det går onormalt många dagar mellan transport och in- eller utcheckning på hotell så visas det. Funktionen kan inte fånga upp alla eventuella felaktiga datum men kan hjälpa till att fånga en del avvikande kombinationer.

Massändra förfallodatum på bokningar vid prisjustering / valutatillägg

Publicerad: 2019-10-08
Funktionen för prisjustering under kundadministration är kompletterad med möjlighet att sätta nytt förfallodatum på bokningar som får uppdaterat pris.

Automatiskt publicering av liknande resor

Publicerad: 2019-10-01
Funktioner har utvecklats för att på nyaste generationen webbsajter kunna implementera liknande resor via poängsystem på produkttyp.

Möjligt att lasta projekt per veckodag i nya förenklade projektupplägg

Publicerad: 2019-09-20
För att lasta serier som går flera gånger i veckan - t ex varje torsdag, fredag och lördag under hela sommaren - kan man nu i förenklad projektuppläggning lasta hela denna serie på en gång.

Kontakta Supporten för att aktivera denna funktion (useCprojQuickLoadWeekdays).

Möjligt att välja om tillval skall visas vid bokning

Publicerad: 2019-09-01
Tillval blir allt viktigare för många arrangörer som intäktskälla och extra service till kunderna. Många tillval att ta ställning till vid bokning kan göra det svårare för kunden att bestämma sig och kan t o m senarelägga bokningen. För att undvika detta kan man välja om tillvalet skall visas vid bokning eller endast när kunden går in på Min Bokning i efterhand.

Denna funktion blir väldigt kraftfull i kombination med kommande nya Min Bokning som är en stor uppdatering av gränssnittet för inloggad kund som också kan anpassas av dig som arrangör.

Ännu kraftfullare blir den med vår kommande modul för automatiserade utskick med SMS under de olika stegen från bokning till att kunden kommer hem där text om tillval kan hanteras automatiskt och leda kunden till att boka dessa via Min Bokning.

Statistikrapport för antal resenärer per bokning

Publicerad: 2019-08-01
En ny statistikrapport har lagts till där man kan se fördelning av bokningar per antal resenärer.

Nya funktioner för att enkelt koppla tillval på många produkter

Publicerad: 2019-07-25
Tillval blir mer och mer viktiga dels som service till resenärerna, dels som en intäktskälla med god marginal. En ny rapport Tillval och produkter finns uppe till höger under Reseadmin / Tillval för att förenkla hantering av tillval.

Rapporten visar en översikt över tillval och produkter och om dessa är kopplade. Prisperioder med pris för tillvalet visas för alla aktiva prisperioder med slutdatum senare än dagens datum.

Koppling av tillval på många produkter på en gång kan ske direkt från denna rapport. Markera de som skall kopplas, eller använd Markera alla för att markera alla. Välj om tillvalet skall vara förvalt, standardvärde är nej (inte förvalt). Klicka på Spara för att spara ändringarna.

Filtrering kan ske på produktkod, destination, land (på produkten), typ av tillval, tillvalsnamn och ID på tillval. ID-kolumnen kan även sökas i intervaller som 100-200, >100.

Aktiv projekt: Denna är förvald till ja och visar då endast produkter där det finns kopplade projekt med avresa från idag och framåt. Detta för att begränsa urvalet av produkter till de mest relevanta.

Aktiva tillval: Denna är förvald till ja och tar då bara med tillval som är aktiva.

Ansluten: Med denna kan du välja att visa produkt- och tillvalskombinationer som är valda eller ej. Som standard visar den både. Vill du bara visa de som är kopplade för att få en översikt, välj Används. För att bara visa de som inte är kopplade, t ex för att se vilka produkter som man inte valt ett tillval eller snabbt koppla på tillval, välj Inaktiv.

Möjlighet att automatiskt presentera kundbetyg på webbsajt

Publicerad: 2019-06-15
Ny funktioner finns som kan implementeras i senaste generation av webbsajt för att automatiskt visa kund betyg för destinationen.

Hantering av överlappande rumsallotment vid reseuppläggning

Publicerad: 2019-06-01
Funktionen för förenklad reseuppläggning (förenklad projektuppläggning) klarar nu överlappande rumsallotment. Om det redan finns ett rumsallotment som helt eller delvis krockar med det nya allotment som läggs upp, kommer det befintliga att delas upp och ett nytt läggas för den nya perioden för att göra det ännu snabbare och enklare att lägga upp nya resor med denna funktion.

Funktioner för snygg visning av dagsprogram i Content

Publicerad: 2019-05-10
Ny funktion som gör det möjligt att snyggt strukturera och dela upp dagsprogram i dagar och visa dessa med bilder och text. För många arrangörer är dagsprogrammet en viktig säljande del av resans beskrivning där snyggt invävda bilder och pictogram tillför stort värde.

Dagsprogramhanteringen behöver byggas i i respektive webbsajt, kontakta Supporten för detta arbete.

Ny förenklad administration av tidtabeller

Publicerad: 2019-04-15
En helt ny administration av tidtabeller som bl a ger:
* Behöver bara fylla i namn på avreseorten. Tider blir 00:00 om de inte anges, priser blir 0, dagar blir 0.
* Behöver inte kryssa ur / i att orten skall vara aktiv. De orter man skriver in som nya blir automatiskt aktiva och övriga sparas inte.
* Behöver inte ange hur många fler orter man skall lägga till. Som standard visas 10 tomma rader vid ny (vill man ha annat antal styrs det via DefaultNumberLinesCtt2AddNew), och 5 extra tomma vid ändra.

Rapport som räknar ut totalt CO2 emission per resa och tidsperiod

Publicerad: 2019-04-12
Funktionerna för att inventera och visa klimatpåverkan (CO2 emission) per produkt / projekt är kompletterad med en rapport som räknar ut totala CO2 baserat på dessa värden och antal bokade. Kan t ex användas för statistik, köpa utsläppsrätter eller liknande för klimatkompensering.
Rapporten finns under Content Management / klimat uppe till höger.

Automatisk klimatinformation i bokningsmotor och tillval som räknar ut pris baserat på CO2-emission

Publicerad: 2019-02-20
Möjlighet för att per produkt eller projekt ange CO2-emission per resenär. Denna information kan användas för att visa klimatpåverkan för varje individuell resa i bokningsmotorn.

En ny typ av tillval med dynamisk prissättning baserad på angiven CO2-emission för klimatkompensering som automatiskt prissätts baseras på varje individuell resa.

Förenklad hantering av produkttyper

Publicerad: 2019-02-15
Snabbare och enklare att koppla produkttyper. Som standard tas endast produkter där det finns aktiva bokningar med (aktiv projekt = ja). Du kan söka på produkt, destination, kategori av produkttyp och produkttyp samtidigt som det går att kryssa för alla rutor med "markera allt" som gör att det går väldigt snabbt att koppla produkttyper på många produkter genom smart sök och filtrering.

Publicera kundcitat på webbsajt

Publicerad: 2019-01-15
Funktioner för att kunna markera kundcitat som därefter publiceras på respektive destinationsdokument har utvecklats som kan implementeras i nyaste generationen webbsajter.

Justera pris på bokning "valutatillägg"

Publicerad: 2018-12-15
Funktion för att massändra pris, t ex lägga på ett valutatillägg, på redan gjorda bokningar. Bokningar kan sökas på bokningsdatum, avresedatum, projektkod. Prisändring kan sättas i procent eller ett fast belopp.

Koppling till RK Travel Group för namnrapportering

Publicerad: 2018-11-01
Möjligt att koppla resor till att de hanteras av RK Travel Group. RK Travel Group hämtar direkt från ditt system namnrapport för sådan resa efter att du som arrangör frisläppt resan.

Snabbinläggning av flera rumsallotment inklusive hantering av överlappande datum

Publicerad: 2018-11-01
Ny funktion för att snabbt lägga till många rumsallotment: Ladda flera rumsallotment.

När du i den första raden för den aktuella rumstypen har angett dina värden kan du nu populera fler perioder för rumstypen på hotellet med samma inställningar som i första raden genom att helt enkelt bara ange nya datumintervall i nedan följande rader. Priser, allotment osv behöver då inte fyllas i på nytt utan endast de nya datumen.

Automatiserade utskick som marknadsför ej bokade tillval

Publicerad: 2018-10-01
Ny möjlighet att sätta upp automatiserade utskick som beskriver tillval som inte är bokade på respektive bokning för att stimulera försäljning via Min Bokning i efterhand.

Skapa tilläggsfaktura till projekt

Publicerad: 2018-09-03
Funktion för att med stor automatik skapa frifakturor som tillägsfakturor till vanliga projektbokningar. Denna funktion kan t ex användas om man säljer arrangemang på plats som inte bokas som tillval på bokningen. Då kan enkelt frifakturor skapas till en serie projektbokningar efter hemkomst. Finns under Frifaktura.

Ny moderniserad frifaktura

Publicerad: 2018-06-01
En ny moderniserad version av frifaktura finns nu som gör att det går mycket snabbare och enklare att skapa en frifaktura. Den gamla versionen av frifaktura kommer finnas kvar för vissa specialfunktioner.

Ny startsida i admin

Publicerad: 2018-03-05
Startsidan i admin har fått ett helt nytt modernt utseende som är lättare att överblicka.

Punkter som normalt kräver åtgärder är markerade med rött. Punkter som är för information är markerade med blått. +-tecken innebär att man kan öppna för mer information på sidan, pil anger att man går vidare till en separat rapport/rutin för vidare behandling.

Som standard visas nu även senaste rullande veckans bokningar och avbokningar för att man enkelt skall se aktivitet.

För väntelistebokade bokningar visas en kolumn med vad som gjorde att bokningen blev väntelistad (t ex transport, hotell, tillval). Håll markören över detta fält så ser ni detaljerad information om vad som triggade väntelistebokningen.

Använder ni automatiska requester till leverantören så finns det i rutinen för requester som kräver åtgärd flera nya kolumner som visar information som underlättar hanteringen. Requester tas också bort automatiskt från startsidan om bokningen är avslutad.

Ny voucherhantering i modul för skräddarsydda resor

Publicerad: 2018-03-02
Nu finns det en helt ny voucher-hantering för skräddarsydda resor för hotell och annat som inte hanteras separat som t ex vissa sportvouchers för golf, fotboll m.m. I lista över bokningar finns en knapp för voucher där man väljer vilka orderrader som skall tas ut på vouchern och kan skriva kompletterande vouchertext för varje orderrad.

Information som kommer med automatiskt:
- Kundnamn
- Hotellnamn om den är kopplad till ett hotell
- Texten från orderraden
- Indatum och om utdatum är skilt från indatum även utdatum
- Vouchertexten
- Hotellets adress om kopplat till hotell och om det finns adress angiven.
- Om det finns hotellkommentar på bokningen kommer denna med under rubrik Hotell.
- Om det finns transportkommentar på bokningen kommer denna med under rubrik Transport.

Använder man dokumentarkiv så kan man spara vouchern i dokumentarkivet för bokningen så att den kommer med automatiskt när man skickar bekräftelsen.

Nya funktioner för dubblettrensning av kunder

Publicerad: 2018-03-01
Funktionen för dubblettrensing av kunder har kompletterats så att man kan välja vilken kund som skall vara den som behålls som aktiv.

Automatiskt föreslås den som har flest bokningar, därefter den som har mest komplett namn och adress och även detta är samma, den som är senast tillagd. Denna logik tar i de flesta fall ut den som bäst är lämpad för att vara den kund som allt flyttas till, men vid behov kan man nu ändra huvudkund.

Dubblettrensing kan som tidigare ske på likhet i namn och adress, telefonnummer eller e-post.

Ändra språk på bokning

Publicerad: 2018-02-10
Möjlighet att i efterhand ändra språk på bokning i flerspråksmodul har lagts till. Funktionen finns under kundadministration.

Möjlighet att välja att kartpunkter bara skall visas på destinationssidan

Publicerad: 2018-02-09
Till funktionen Vår Värld har ny funktionalitet lagts till så att man kan välja om kartpunkten bara skall visas på destinationssidan. Vissa kartpunkter kanske kommer tillbaka flera gånger och från Vår Värld vill man kunna styra den till en viss destination samtidigt som man har med den på flera destinationer. Då kan man markera den att bara visas på destination när man inte vill ha med den på Vår Värld-kartan.

QR-kod på bekräftelse

Publicerad: 2018-02-06
Bokningsbekräftelsen kan förses med QR-kod för att t ex underlätta kontroll vid ombordstigning att det är rätt buss/båt/tåg eller liknande som man stiger på.

När man scannar QR-koden visas önskad information om bokningen.

Automatiskt mail till bokningar som inte betalts med kreditkort

Publicerad: 2018-02-06
För bokningar som skall betalas med kreditkort och detta inte skett inom en viss tid, kan automatiskt mail skickas ut. Mailet kan innehålla dynamisk information från bokningen med t ex inloggning till min sida, vad kunden har bokat och liknande.

Automatisk uppdatering av vänstermeny när dokument inaktiveras

Publicerad: 2018-02-03
Ny funktionalitet har lagts till som automatiskt tar bort dokument från vänstermenyn när de inaktiveras. På så sätt undviks brutna länkar.

Funktionen kontrollerar även tidigare inaktiverade dokument och körs så snart man uppdaterar vänstermenyn eller går in på något Content-dokument.

Brutna länkar ger användare och sökmotorer en dålig upplevelse. Genom att automatiskt ta bort inaktiva dokument från vänstermenyn förbättras kvalitén på sajten.

Funktionen fungerar på alla integrerade webbsajter som gjorts sedan 2010. På våra allra nyaste webbsajter ligger normalt vänstermenyn som en meny i början på sidan.

Automatisk korrigering av orimliga värden på externt och internt säljstopp

Publicerad: 2018-02-03
Säljstopp anges i dagar före avresedag. Ibland har man av misstag skrivit in ett orimligt värde, t ex angett ett datum som 20180301. Detta blir då drygt 20 miljoner dagar före avresedatum, som blir ett orimligt datum som ger problem i listor över turer med mera.

En funktion som sätter alla externa och interna säljstopp som är längre än 10 år till 3650 (10 x 365) dagar har därför lagts till.

Allotment på rabattregler

Publicerad: 2018-01-28
Möjlighet att ha allotment på rabattregler har lagts till. Rabatt enligt regeln ges endast för angivet antal bokningar. Även avbokade bokningar räknas med vid beräkning av antal bokningar.

Vår värld - kartfunktion med intressanta platser per destination

Publicerad: 2018-01-15
Markera ut intressanta platser som besöks på dina resor. Dessa sammanställs som t ex "Vår Värld" på hemsidan. Kunden kan zooma in över ett område de är intresserade av och klicka på en kartpunkt för att komma till resan och boka den.

Detta är ännu ett sätt att skapa inspiration och få kunderna att hitta nya spännande resmål. Se t ex Vår Värld.

På destinationssidan följer kartpunkterna för den aktuella destinationen med automatiskt, t ex:
Irland på Högbergs Buss.