Skip to main content

Systemnyheter

Ny startsida i admin

Publicerad: 2018-03-05
Startsidan i admin har fått ett helt nytt modernt utseende som är lättare att överblicka.

Punkter som normalt kräver åtgärder är markerade med rött. Punkter som är för information är markerade med blått. +-tecken innebär att man kan öppna för mer information på sidan, pil anger att man går vidare till en separat rapport/rutin för vidare behandling.

Som standard visas nu även senaste rullande veckans bokningar och avbokningar för att man enkelt skall se aktivitet.

För väntelistebokade bokningar visas en kolumn med vad som gjorde att bokningen blev väntelistad (t ex transport, hotell, tillval). Håll markören över detta fält så ser ni detaljerad information om vad som triggade väntelistebokningen.

Använder ni automatiska requester till leverantören så finns det i rutinen för requester som kräver åtgärd flera nya kolumner som visar information som underlättar hanteringen. Requester tas också bort automatiskt från startsidan om bokningen är avslutad.

Ny voucherhantering i modul för skräddarsydda resor

Publicerad: 2018-03-02
Nu finns det en helt ny voucher-hantering för skräddarsydda resor för hotell och annat som inte hanteras separat som t ex vissa sportvouchers för golf, fotboll m.m. I lista över bokningar finns en knapp för voucher där man väljer vilka orderrader som skall tas ut på vouchern och kan skriva kompletterande vouchertext för varje orderrad.

Information som kommer med automatiskt:
- Kundnamn
- Hotellnamn om den är kopplad till ett hotell
- Texten från orderraden
- Indatum och om utdatum är skilt från indatum även utdatum
- Vouchertexten
- Hotellets adress om kopplat till hotell och om det finns adress angiven.
- Om det finns hotellkommentar på bokningen kommer denna med under rubrik Hotell.
- Om det finns transportkommentar på bokningen kommer denna med under rubrik Transport.

Använder man dokumentarkiv så kan man spara vouchern i dokumentarkivet för bokningen så att den kommer med automatiskt när man skickar bekräftelsen.

Nya funktioner för dubblettrensning av kunder

Publicerad: 2018-03-01
Funktionen för dubblettrensing av kunder har kompletterats så att man kan välja vilken kund som skall vara den som behålls som aktiv.

Automatiskt föreslås den som har flest bokningar, därefter den som har mest komplett namn och adress och även detta är samma, den som är senast tillagd. Denna logik tar i de flesta fall ut den som bäst är lämpad för att vara den kund som allt flyttas till, men vid behov kan man nu ändra huvudkund.

Dubblettrensing kan som tidigare ske på likhet i namn och adress, telefonnummer eller e-post.

Ändra språk på bokning

Publicerad: 2018-02-10
Möjlighet att i efterhand ändra språk på bokning i flerspråksmodul har lagts till. Funktionen finns under kundadministration.

Möjlighet att välja att kartpunkter bara skall visas på destinationssidan

Publicerad: 2018-02-09
Till funktionen Vår Värld har ny funktionalitet lagts till så att man kan välja om kartpunkten bara skall visas på destinationssidan. Vissa kartpunkter kanske kommer tillbaka flera gånger och från Vår Värld vill man kunna styra den till en viss destination samtidigt som man har med den på flera destinationer. Då kan man markera den att bara visas på destination när man inte vill ha med den på Vår Värld-kartan.

Automatiskt mail till bokningar som inte betalts med kreditkort

Publicerad: 2018-02-06
För bokningar som skall betalas med kreditkort och detta inte skett inom en viss tid, kan automatiskt mail skickas ut. Mailet kan innehålla dynamisk information från bokningen med t ex inloggning till min sida, vad kunden har bokat och liknande.

QR-kod på bekräftelse

Publicerad: 2018-02-06
Bokningsbekräftelsen kan förses med QR-kod för att t ex underlätta kontroll vid ombordstigning att det är rätt buss/båt/tåg eller liknande som man stiger på.

När man scannar QR-koden visas önskad information om bokningen.

Automatisk uppdatering av vänstermeny när dokument inaktiveras

Publicerad: 2018-02-03
Ny funktionalitet har lagts till som automatiskt tar bort dokument från vänstermenyn när de inaktiveras. På så sätt undviks brutna länkar.

Funktionen kontrollerar även tidigare inaktiverade dokument och körs så snart man uppdaterar vänstermenyn eller går in på något Content-dokument.

Brutna länkar ger användare och sökmotorer en dålig upplevelse. Genom att automatiskt ta bort inaktiva dokument från vänstermenyn förbättras kvalitén på sajten.

Funktionen fungerar på alla integrerade webbsajter som gjorts sedan 2010. På våra allra nyaste webbsajter ligger normalt vänstermenyn som en meny i början på sidan.

Automatisk korrigering av orimliga värden på externt och internt säljstopp

Publicerad: 2018-02-03
Säljstopp anges i dagar före avresedag. Ibland har man av misstag skrivit in ett orimligt värde, t ex angett ett datum som 20180301. Detta blir då drygt 20 miljoner dagar före avrese, som blir ett orimligt datum som ger problem i listor över turer med mera.

En funktion som sätter alla externa och interna säljstopp som är längre än 10 år till 3650 (10 x 365) dagar, har därför lagts till.

Allotment på rabattregler

Publicerad: 2018-01-28
Möjlighet att ha allotment på rabattregler har lagts till. Rabatt enligt regeln ges endast för angivet antal bokningar. Även avbokade bokningar räknas med vid beräkning av antal bokningar.

Vår värld - kartfunktion med intressanta platser per destination

Publicerad: 2018-01-15
Markera ut intressanta platser som besöks på dina resor. Dessa sammanställs som t ex "Vår Värld" på hemsidan. Kunden kan zooma in över ett område de är intresserade av och klicka på en kartpunkt för att komma till resan och boka den.

Detta är ännu ett sätt att skapa inspiration och få kunderna att hitta nya spännande resmål. Se t ex Vår Värld.

På destinationssidan följer kartpunkterna för den aktuella destinationen med automatiskt, t ex:
Irland på Högbergs Buss.