Google visar inte title och description som jag lagt in, varför? 

Det kan ta tid innan Google uppdaterar sitt index så att era descriptions och titles kommer med. Dessutom är det inte alltid som Google visar de texter som ni skrivit. Ibland bedömer de att text1-innehållet är bättre för besökaren, t.ex. om man sökt ett specifikt ord som finns i text1 men som inte finns i description.

Det finns mer information på denna hjälpsida från Google: https://support.google.com/webmasters/answer/35624 där det står "Google's generation of page titles and descriptions (or "snippets") is completely automated and takes into account both the content of a page as well as references to it that appear on the web. The goal of the snippet and title is to best represent and describe each result and explain how it relates to the user's query.", dvs. det är inte alltid description och title som ni lagt in som visas utan Google kan hämta ett annat utdrag från sidan.

Detta är ingenting vi kan påverka, utan är bara hur Google fungerar.