Hur kan jag ändra t.ex. flygtider på många transporter samtidigt?

Har du dina flygtider på en transportserie ändrats, eller du behöver någonting annat på flera transporter samtidigt? För detta behöver du inte gå in på varje enskild transport och ändra utan använd istället vår massuppdateringsfunktion Reseadministration -> Uppdatera transport. I denna kan du ändra i princip alla inställningar på en transport på ett urval du själv väljer. 

I första boxen Filter väljer du ut vilka transport du vill ändra på. Sök på en del av transportkoden, flygnummer eller datum. Längre ned väljer du vad du vill ändra. 

Numeriska fält t.ex. Allotment-fältet kan anges som ett förändringsbelopp (Ändra) eller ett nytt belopp (Ersätt). Med ändringsbelopp kan du ange ett fast belopp, t.ex. höjning/sänkning med 5 eller en höjning/säkning med 10%. Sänkningar anges med minustecken framför. 

Textfält, t.ex. kommentarsfält kan ställas in som Ersätt eller Lägg till före/efter. Lägg till före/efter är smidigt om du har olika kommentarer på dina transporter, men vill nu lägga till en ny text på samtliga. 

I nästa steg ser du vilka transporter som kommer påverkas av ändringen, deras befintliga värden och vad de nu kommer att få för värde. Om du vill manuellt ändra något transport går det bra. Om allt ser bra ut sparar du längst ner och alla dina transporter har nu blivit uppdaterade! 

Videoinstruktion om Uppdatera transport: