Varför kan jag inte boka mitt projekt?

Om du kan boka projektet i admin, men du har problem att det står "Fullt" på hemsidan, läs denna artikel: Det står 'Fullt' på hemsidan, varför?

Allotmentproblem

Den vanligaste orsaken är att det inte finns allotment på en eller flera av resurserna som är kopplade till projektet. Du kan se en överblick av projektets alltotment om du söker fram det i rutan överst till vänster i Travelize eller om du öppnar projektet och klickar på Info-länken. Denna länk finns även om du söker efter projektet när du bokar inifrån admin. Här ser du allotment för de olika resurser som är kopplade och det står även vilken resurs som är den mest begränsande faktorn.


Info-flik i projekt

I ovan exempel är det alltså transporten som är fullbokad då den har 0 platser kvar. För att kunna boka projektet måste du antingen öka allotment på transporterna, eller aktivera bokning på väntelista. 

Säljstatus / säljstopp

Du som admin kan boka projekt som har status Öppen att boka eller Endast interna bokningar. Webbkund kan endast boka de med status Öppen att boka. Projekt som är stängda går inte att boka.

Det finns dessutom inställningar för Säljstopp på projektet, dvs. hur många dagar innan avresa projektet ska stängas för försäljning. Det finns en inställning för Internt (inloggad personal) och Externt (webbkund). Om det är närmre antal dagar som säljstoppet är inställt till så går det inte att boka. 


Säljstoppinställningar i projekt