Om jag ändrar pris på någonting, ändras priset på bokningar då?

Priser du ändrar (t.ex. projektpris, tillval, rumsval, anslutningsavgifter m.m.) påverkar inte redan gjorda bokningar, de behåller alltid sitt pris. 

Om du vill att en bokning ska få de nya priserna måste du göra en ombokning. Om du har höjt grundpriset på ett projekt och vill att alla bokningar på projektet ska få det nya priset kan du också använda funktionen Kundadministration -> Uppdatera Pris, Bokningar. Här kan du söka fram bokningarna och sätta ett nytt grundpris, eller ange ett förändringsbelopp eller förändringsprocent. Genom denna funktion kan du också ändra betaldatum, anmälningsavgift m.m. på bokningar i efterhand.