Hur kan jag ändra t.ex. pris på många projekt samtidigt?

Har du missat att lägga in att passnummer ska vara obligatoriskt på många projekt, eller behöver ändra priset på alla projekt i en serie? För detta behöver du inte gå in på varje enskilt projekt och ändra utan använd istället vår massuppdateringsfunktion Reseadministration -> Uppdatera projekt. I denna kan du ändra i princip alla inställningar på ett projekt på ett urval projekt du själv väljer. 

I första boxen Filter väljer du ut vilka projekt du vill ändra på. Sök på en del av projektnamnet, produkt eller datum m.m. Längre ned väljer du vad du vill ändra. 

Numeriska fält t.ex. Pris-fältet kan anges som ett förändringsbelopp (Ändra) eller ett nytt belopp (Ersätt). Med ändringsbelopp kan du ange ett fast belopp, t.ex. höjning/sänkning med 500 eller en höjning/säkning med 10%. Sänkningar anges med minustecken framför. 

Textfält, t.ex. kommentarsfält kan ställas in som Ersätt eller Lägg till före/efter. Lägg till före/efter är smidigt om du har olika kommentarer på dina projekt, men vill nu lägga till en ny text på samtliga. 

I nästa steg ser du vilka projekt som kommer påverkas av ändringen, deras befintliga värden och vad de nu kommer att få för värde. Om du vill manuellt ändra något projekt går det bra. Om allt ser bra ut sparar du längst ner och alla dina projekt har nu blivit uppdaterade! 

Videoinstruktion om Uppdatera projekt: